22-06-2021   21786

Cách tính điểm 05 học kỳ và cách lựa chọn tổ hợp vào các ngành

Để hướng dẫn về phương thức tuyển sinh năm 2021, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh xin giới thiệu bài viết "Hướng dẫn về cách tính điểm của 5 học kỳ và lựa chọn tổ hợp vào các ngành".

 

1. Tổ hợp cụ thể vào các ngành năm 2021 như sau:

- Ngành Luật:

Toán, Lý, Hoá: A00; 

Toán, Lý, tiếng Anh: A01; 

Văn, Sử, Địa: C00; 

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật);

- Ngành Luật Thương mại quốc tế:

Toán, Lý, tiếng Anh: A01;

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật);

Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp);

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật)

Ngành Quản trị - Luật:

Toán, Lý, Hoá: A00;

Toán, Lý, tiếng Anh: A01;

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật);

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật).

- Ngành Quản trị kinh doanh:

Toán, Lý, Hoá: A00;

Toán, Lý, tiếng Anh: A01;

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01: tiếng Anh, D03: tiếng Pháp, D06: tiếng Nhật);

Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật).

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 

Văn, Toán, tiếng Anh: D01;

Văn, Lịch sử , tiếng Anh: D14;

Văn, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D66;

Toán, Giáo dục công dân, tiếng Anh: D84

 

2. Cách tính điểm 5 học kỳ (gồm HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12)

- Điểm trung bình cộng các môn trong tổ hợp:

Điểm TB môn = Điểm môn (Lớp 10 (HK1 + HK2) + Lớp 11 (HK1 + HK2) + Lớp 12 (HK1)) : 5

- Điểm tổ hợp:

Điểm tổ hợp = TB môn 1 + TB môn 2 + TB môn 3

 

 

3. Cách lựa chọn tổ hợp vào ngành:

- Nên lựa chọn tổ hợp có điểm cao nhất để đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất (nguyện vọng 1);

- Nên đặt nhiều nguyện vọng để xét tuyển vào nhiều ngành bằng 1 tổ hợp điểm nếu các ngành đều có tổ hơp đó;

- Nên đặt nhiều nguyện vọng để vào 1 ngành bằng nhiều tổ hợp theo quy định nếu điểm của các tổ hợp đó đạt yêu cầu về điều kiện của trường (từ 21 điểm trở lên);

- Nên đặt nhiều nguyện vọng để vào nhiều ngành bằng nhiều tổ hợp cho phép vào ngành nếu điểm của các tổ hợp đó đạt yêu cầu về điều kiện của trường (từ 21 điểm trở lên).

Lưu ý:

- Chỉ cần các em đủ điều kiện của đối tượng và đạt điểm tối thiểu (21 điểm) là có thể đặt nguyện vọng để ưu tiên xét tuyển thẳng; không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào;

- Nên đặt thật nhiều nguyện vọng nếu tất cả các nguyện vọng đó đều đáp ứng đầy đủ điều kiện của trường;

- Thứ tự nguyện vọng được sắp xếp theo yêu thích, yêu thích ngành nào nhất thì đặt ở nguyện vọng 1, rồi đến các nguyện vọng tiếp theo.