22-06-2021   7450

Hướng dẫn một số nội dung về "Xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển thẳng" trong Phương thức tuyển sinh 2021

Trung tâm tư vấn tuyển sinh sẽ làm rõ một số vấn đề trong phương thức tuyển sinh năm 2021 mà các em hay thắc mắc hoặc chưa rõ. Chúng tôi cho rằng các trao đổi này chỉ là những hướng dẫn thêm, chứ không phải trình bày lại phương thức, do vậy, các em nên tìm hiểu về phương thức tuyển sinh trước mới có thể hiểu được các hướng dẫn này. Hướng dẫn của chúng tôi sẽ bao gồm nhiều bài, nhiều số, các em có thắc mắc gì hoặc chưa rõ có thể theo dõi, cùng trao đổi để nắm vững trước khi đặt nguyện vọng nhé.

 

1. Về tên gọi: nhiều em thắc mắc vì sao có tên gọi tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, điều này các em không cần lo lắng vì bản chất của nó đều là được xét tuyển thẳng vào học; tên gọi đó chỉ để phân biệt về đối tượng mà thôi. 

 

2. Về số nguyện vọng, đối với các em diện ưu tiên xét tuyển thẳng, có thể đặt nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau nếu các ngành đó có tổ hợp mà các em lựa chọn dùng để tính điểm.

Ví dụ: các ngành ở trường luật đều có tổ hợp D1, nếu điểm trung bình cộng 5 học kỳ cấp 3, trừ hk2 lớp 12, của tổ hợp D1 (toán, văn, anh) của học bạ, đạt tối thiểu 21 điểm trở lên thì các em có thể để nguyện vọng vào nhiều ngành, như nv1 vào ngành thích nhất, nv 2, 3, 4, 5 vào các ngành tiếp theo...hoặc nv1 vào ngành yêu thích bằng tổ hợp A, nv2, 3, 4, 5...vào ngành khác bằng tổ hợp, C, A1, D84....

Lưu ý: các em đặt nguyện vọng tuyển thẳng vào ngành nào của trường cũng được, miễn là ngành mà các em muốn vào phải có tổ hợp điểm mà các em đáp ứng được. Ví dụ vào ngành A, mà ngành A yêu cầu các tổ hợp A, A1, C, D1, em có tổ hợp A1 đáp ứng được điều kiện điểm trung bình cộng từ 21 trở lên, em có quyền đặt nguyện vọng vào ngành này...

 

3. Về sử dụng phương thức xét tuyển: Các em có thể sử dụng cả 2 phương thức của trường để đặt nguyện vọng vào trường, đó là vừa có thể dùng xét tuyển thẳng vừa có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, em cũng có quyền dùng các điều kiện của các đối tượng khác nhau để nộp hồ sơ. 

Ví dụ, một thí sinh có chứng chỉ đạt yêu cầu (ĐT2) lại có đủ điều kiện về HS giỏi (ĐT3) thì có thể dùng hai điều kiện của hai đối tượng để nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển thẳng, thậm chí vẫn có thể dùng thêm phương thức xét điểm thi tốt nghiệp để xét.

 

4. Về đặt thứ tự nguyện vọng, các em nên đặt nv1 vào ngành yêu thích nhất, nv2, nv3, nv4, nv5,.... nv "n", vào các ngành yêu thích thứ hai theo trình tự giảm dần của sự yêu thích.