Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Quãng Ngãi

Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 25/01/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đội theo phân công trên nền tảng Zoom.

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 23/01/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đội theo phân công trên nền tảng Zoom.

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Bến Tre

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đội theo phân công trên nền tảng Zoom.

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Kon Tum

Từ ngày 09/01/2022 đến ngày 11/01/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đội theo phân công trên nền tảng Zoom.

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Gia Lai

Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 10/01/2022 với sự tham gia tư vấn của giảng viên và thành viên Đội theo phân công.