15-04-2022   4679

Lịch tư vấn tuyển sinh tuần 16

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Tuần 16

(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)

 

Ngày

Giờ

Nội dung

Phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/4)

06g45(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Trưng Vương 

Địa chỉ: 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Sông Lam, Nguyễn Thanh Liêm 

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/4)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Lê Trọng Tấn 

Địa chỉ: 5 Đường D2, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Thành phần: Bà Trần Thị Trúc Minh 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trần Quang Tiến

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/4)

07g00(buổi sáng)  

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh của Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

Địa chỉ: 649 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên, Bà Nguyễn Thanh Quyên 

Sinh viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Võ Trà Mi, Dương Huỳnh Ngọc Hân

Tự túc phương tiện di chuyển

Thứ 2

(18/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Bình Sơn 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 2

(18/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Long Phước

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 2

(18/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Long Thành

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 3

(19/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 3

(19/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THCS-THPT Bàu Hàm

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 3

(19/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Lê Hồng Phong

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 4

(20/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Phước Thiền

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 4

(20/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 4

(20/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Nhơn Trạch 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Dầu Giây

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Vĩnh Cửu 

Thành phần: Bà Dũng Thị Mỹ Thẩm 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường TTGDTX Trảng Bom

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Trị An

Thành phần: Bà Dũng Thị Mỹ Thẩm

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Trần Phú

Thành phần: Bà Nguyễn Thanh Quyên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 5

(21/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Tam Hiệp

Thành phần: Bà Dũng Thị Mỹ Thẩm

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 6

(22/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Thực hành Sư phạm 

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 6

(22/4)

08g45(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Trấn Biên 

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 6

(22/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài 

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 6

(22/4)

13g15(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Trịnh Hoài Đức 

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 6

(22/4)

14g00(buổi chiều)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Tam Phước 

Thành phần: Bà Bùi Thị Hoài

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 7

(23/4)

07g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh 

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Di chuyển theo xe của Báo 

Thứ 7

(23/4)

10g00(buổi sáng)  

 vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh tỉnh Đồng Nai theo chương trình của Tạp chí Giáo dục

Trường THPT Ngô Quyền 

Thành phần: Bà Phạm Võ Thảo Liên

Di chuyển theo xe của Báo 

         

Một số lưu ý cụ thể đối với thầy/cô và sinh viên:

1. Đây là lịch tư vấn chính thức của tuần từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022 đề nghị thầy/cô và sinh viên được cử tham gia chủ động thực hiện đúng (những thông tin trước đó khác với lịch này đề nghị các đơn vị không thực hiện), trường hợp lịch của tuần có điều chỉnh đột xuất Trung tâm Tư vấn tuyển sinh sẽ trực tiếp thông báo để thông tin lại cho các thầy, cô và sinh viên được phân công thực hiện;

2. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn tại các tỉnh phải chủ động liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh để nhận "Giấy đi đường" và tạm ứng kinh phí theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ (gặp bà Phạm Võ Thảo Liên trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6); Liên hệ với người phụ trách của Báo Tổ chức để biết thời gian đi và địa điểm tập trung đi tư vấn cùng đoàn của Báo (trước tối thiểu 01 ngày). Những thầy/cô được phân công thực hiện tư vấn tuyển sinh ở các huyện ngoại thành ở TP. Hồ Chí Minh (Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn và Bình Chánh) cần chủ động liên hệ với anh Châu Minh Hùng (Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, số điện thoại: 0903658973) để được sắp xếp, bố trí xe đưa rước;

3. Thầy, cô của các đơn vị được phân công đi tư vấn cần chủ động mang đúng và đủ các dụng cụ, tài liệu phục vụ cho hoạt động tư vấn (trừ các trường tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do sinh viên mang đi) đã được Nhà trường trang bị để thực hiện tốt chương trình (tránh bỏ quên hoặc mang thiếu);

4Trong quá trình thực hiện tư vấn nếu cần thông tin hỗ trợ gì thêm thầy, cô vui lòng liên hệ Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (ông Vũ Đình Lê) hoặc Chuyên viên Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (bà Phạm Võ Thảo Liên) để được giải đáp./.