Luật

Luật

Quản trị - Luật

Quản trị - Luật

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý)

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý)

Luật thương mại quốc tế

Luật thương mại quốc tế

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý)

MÃ NGÀNH
7220201
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
D01; D14; D66; D84

Giới thiệu chương trình

Tại sao chọn ngành này?

Định hướng nghề nghiệp

Học phí

Nội dung chương trình