27-02-2022   5710

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Đồng Tháp

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
"ĐÚNG NGÀNH NGHỀ - SÁNG TƯƠNG LAI" LẦN THỨ 14 TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP
Thời gian: Từ ngày 21/02 đén ngày 25/02/2022
STT Ngày THỜI GIAN ĐƠN VỊ NGƯỜI TƯ VẤN PHÂN CÔNG
1 21/02 07h00 - 09h00 Trường THPT Hồng Ngự 1 ThS Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thanh Ngân
2 09h30- 11h30 Trường THPT Chu Văn An ThS Lê Thị Thu Thảo Võ Thị Thanh Lam
3 13h30-15h00 Trường THPT Long Khánh A ThS. Đỗ Nguyễn Hữu Tấn    Phạm Hoàng Phương Nghi
4 15h30-17h00 Trường THPT Thanh Bình 1 ThS Bùi Thị Hoài Nguyễn Hiền Nhân Văn
5 18h30- 20h00 Trường THPT TP Cao Lãnh ThS Nguyễn Thanh Quyên Châu Nguyễn Phương Quỳnh
6 22/02 07h00 - 09h00 Trường THPT Trần Quốc Toản ThS Nguyễn Thanh Quyên Nguyễn Thị Ngọc Vân
7 09h30- 11h30 Trường THPT Lấp Vò 2 ThS Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Hiền Nhân Văn
8 13h30-15h00 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu ThS Nguyễn Thanh Quyên Nguyễn Thanh Liêm
9 15h30-17h00 Trường THPT Châu Thành 2  ThS Lê Thị Thu Thảo Phạm Hoàng Phương Nghi
10 18h30- 20h00 Trường THPT Châu Thành 1  ThS Nguyễn Thanh Quyên Võ Trà Mi
11 23/02 07h00 -09h00 Trường THPT Tân Phú Trung ThS Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Quang Minh
12 09h30- 11h30 Trường THPT Mỹ Quý
Trường THPT Bình Thạnh Trung
ThS Lê Thị Thu Thảo Lê Bá Phương Uyên
13 13h30-15h00 Trường THPT Tháp Mười  ThS Bùi Thị Hoài Trần Quang Tiến
14 15h30-17h00 THPT TP Sa Đéc ThS Bùi Thị Hoài Mai Hoàng Như
15 18h30- 20h00 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu ThS Nguyễn Thanh Quyên Võ Thị Thanh Lam
16 24/02 09h30- 11h30 Trường THPT Lấp Vò 1  ThS Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thanh Ngân
17 13h30-15h00 THPT Lấp Vò 3 ThS Nguyễn Thanh Quyên Nguyễn Hiền Nhân Văn
18 15h30-17h00 THPT Lai Vung 1 ThS Nguyễn Thanh Quyên Trần Quang Tiến
19 18h30- 20h00 THPT Lai Vung 3 ThS Nguyễn Thanh Quyên Nguyễn Hiền Nhân Văn
20 25/02 07h00 -09h00 Trường THPT Cao Lãnh 2  ThS Lê Thị Thu Thảo Võ Trà Mi
21 09h30- 11h30 THPT Lai Vung 2 ThS Lê Thị Thu Thảo Võ Thị Thanh Lam
22 13h30-15h00 Trường THPT Tam Nông ThS Nguyễn Thanh Quyên Mai Hoàng Như
23 15h30-17h00 Trường THPT Cao Lãnh 1 ThS Bùi Thị Hoài Nguyễn Hiền Nhân Văn
24 18h30- 20h00 Trường THPT Tràm Chim ThS Nguyễn Thanh Quyên Nguyễn Thanh Liêm
26 26/02 13h30-15h00 Trường THPT Long Khánh A ThS Lê Thị Thu Thảo Võ Trà Mi
27 15h30-17h00 Trường THPT Nguyễn Du ThS Lê Thị Thu Thảo Lê Bá Phương Uyên