14-02-2022   5080

Tư vấn tuyển sinh tại tỉnh Vĩnh Long

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
  TƯ VẤN TUYỂN SINH " ĐÚNG NGÀNH NGHỀ - SÁNG TƯƠNG LAI" LẦN THỨ 14 NĂM 2022 TẠI TỈNH VĨNH LONG TỪ NGÀY 14/02/2022 ĐẾN NGÀY 19/02/2022
STT NGÀY THỜI GIAN  TÊN TRƯỜNG NGƯỜI TƯ VẤN PHÂN CÔNG
1 14/02 7h30-9h00 THPT Tân Qưới ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Thị Mỹ Linh
2 9h30-11h00 THPT Tân Lược ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Phạm Hoàng Phương Nghi
3 13h30-15h00 THPT Bình Minh ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Hiền Nhân Văn
4 15h30-17h00 THPT HoàngThái Hiếu THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Mai Hoàng Như
5,31 18h30-20h00 THPT Phạm Hùng THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Võ Thị Thanh Lam
8 15/02 9h30-11h00 THPT Trà Ôn ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Thị Ngọc Vân
9 13h30-15h00 THPT Vĩnh Xuân THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Thị Thanh Ngân
10 15g30-17g00 THPT Lê Thanh Mừng THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Lê Nguyễn Hồng Thắm
7 18g30-20g00 THPT Phan Văn Hòa THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Quang Minh
11 16/02 7h30-9h00 THPT Nguyễn Văn Thiệt ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Sông Lam
11 15h30-17h00 THPT Hựu Thành ThS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Lê Bá Phương Uyên
12 13h30-15h00 THPT Hòa Ninh Th.S Phạm Thị Minh Trang  (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Đỗ Phúc Phụng Như
13 13h30-15h00 THPT Phú Qưới ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Lâm Mai Linh
15 18h30-20h00 THPT Võ Văn Kiệt THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Quang Minh
16 17/02 7h30-9h00 THPT Nguyễn Hiếu Tự ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Dĩ Khang
17 9h30-11h00 THPT Hiếu Phụng ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Thị Ngọc Vân
18 13h30-15h00 THPT Trần Đại Nghĩa ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Võ Trà Mi
14 15h30-17h00 THPT Hòa Bình THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Hiền Nhân Văn
20 18h30-20h00 THPT Mang Thít THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Phạm Hoàng Phương Nghi
21 18/02 7h30-9h00 THCS và THPT Trưng Vương ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Mai Hoàng Như
23 13h30-15h00 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Nguyễn Quang Minh
24 15h30-17h00 THPT Nguyễn Thông ThS Lê Thị Thu Thảo (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Lê Nguyễn Hồng Thắm
25 18h30-20h00 THPT Lưu Văn Liệt THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Võ Thị Thanh Lam
24 19/2 13h30-15h00 THPT Long Phú
THPT Mỹ Phước
THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Dương Huỳnh Ngọc Hân
25 15h30-17h00 THPT Vĩnh Long THS Bùi Thị Hoài (Ban TVTS Trường ĐH Luật TP HCM) Trần Quang Tiến