11-07-2022   5650

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

Năm 2020, trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học chính quy thông qua 2 phương thức: Xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể như sau:

A. Phương thức 1 (xét tuyển thẳng): tối đa 25%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

a) Đối tượng 1:
- Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đối với các môn sau đây, đã tốt nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:
+ Môn Văn, Toán: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;
+ Môn tiếng Anh: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh;
+ Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;
+ Môn Lý, Hóa: đối với ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;
+ Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;
+ Môn Địa: đối với ngành Luật.

b) Đối tượng 2:
- Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật;
- Thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test).
Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2020.
- Điều kiện:
+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);
+ Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:
▪ Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 6,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 70 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);
▪ Hoặc đối với tiếng Pháp là: chứng chỉ DELF đạt từ B2 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 450 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP) cấp);
▪ Hoặc đối với tiếng Nhật là: chứng chỉ JLPT đạt từ N3 (tương ứng với mức điểm từ 130/180 điểm) trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation - JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);
▪ Hoặc có kết quả thi SAT của Mỹ đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên.
+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);
+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:
▪ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT;
▪ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

c) Đối tượng 3:
- Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu;
- Thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong các năm 2016, năm 2017 và 2018 theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh”.
- Điều kiện:
+ Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);
+ Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm Lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên;
+ Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).
+ Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:
▪ Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (Được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);
▪ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.
d) Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT gia năm 2020”.

B. Phương thức 2 (xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020):
a) Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 75%/tổng chỉ tiêu;
b) Đối tượng: dành cho thí sinh không thuộc các trường hợp được xét tuyển thẳng được nêu ở phương thức 1;
c) Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xem thông tin chi tiết tại: Đề án tuyển sinh năm 2020

CÁC TIN KHÁC