18-05-2023   21072

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến dành cho Đối tượng 3 phương thức 1 (xét tuyển sớm) năm 2023:

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://xettuyenk48.hcmulaw.edu.vn/tuyen-sinh , click vào mục đăng ký

 

Bước 2: Điền thông tin cá nhân vào các ô cho phù hợp (lưu ý không để khoảng trắng ở phía trước thông tin)

 

Bước 3: Tại mục đối tượng, chọn Đối tượng 3

 

Bước 4: Chọn Trường THPT mà bạn theo học, chọn học lực loại Giỏi, nhập điểm trung bình cả năm học lớp 10, 11, 12 và chọn năm học lớp 10, 11, 12 theo học bạ.

Lưu ý: Trường THPT mà bạn theo học phải thuộc Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2023 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh” :https://ts.hcmulaw.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc/danh-sach-149-truong-thpt-thuoc-dien-uu-tien-xet-tuyen-theo-quy-dinh-cua-dhqg-hcm-nam-2023-313.html

 

Bước 5: Tại mục Đối tượng trường chuyên, chọn ngành đăng ký

 

Bước 6: Chọn tổ hợp đăng ký xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký