14-07-2023   2290

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của Trường

Xem chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC

Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai Đề án tổ chức thi tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của Trường

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của Trường

Đề án tuyển sinh năm 2023

Mục I.12: Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

Mục I.10.4: Các điều kiện đảm bảo chất lượng

Mục I.9: Danh mục ngành được phép đào tạo

Mục I.8: Tuyển sinh chính quy năm 2020 và 2021

Mục I.11: Đề án tuyển sinh 2022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020